Terve Tartu

Bränding
(24)
„Terve Tartu“ kontseptsioon seisneb idees koondada ühise nimetaja alla Tartus toimuvad tervise edendamise tegevused ja propageerida Tartut aktiivse linnana. Kontseptsioon hõlmab sportlikku ja liikuvat eluviisi, tervise eest hoole kandmist ja tervet suhtumist endasse, kaaslastesse ja keskkonda.
„Terve Tartu” tegevuste läbiviijateks on lisaks Tartu linnavalitsusele ka erinevad Tartus tervist edendavad ja propageerivad organisatsioonid, äri- ja mittetulundusühingud.

Auhinnad ja tunnustused