Tartu Ülikooli Sihtasutus

Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tartu Ülikooli Sihtasutuse platvorm
  • kategooria:
  • digi
  • e-kaubandus

Tegime Tartu Ülikooli Sihtasutusle uue digilahenduse www.sihtasutus.ut.ee, mis sisaldab endas kodulehte, stipendiumite taotlemise ja toetuste vahendamise platvormi, pangaliideseid ning taotluste hindamise ja tagasisidestamise keskkonda.

TÜ Sihtasutuse peamine eesmärk on toetada stipendiumite ning preemiate loomise ja toetuste vahendamise teel ülikooliga seotud inimeste teadus- ja haridustegevust ning õppetööd.

Millega Tartu Ülikooli Sihtasutus tegeleb?

  • koguvad annetusi nii kodu- kui ka välismaalt Tartu Ülikoolile ja ülikooliga seotud ettevõttmistele;
  • vahendavad sihtotstarbelisi toetusi ülikooliga seotud projektidele;
  • finantseerivad uurimisprogramme;
  • organiseerivad vabade vahendite ja stipendiumikapitalide investeerimist ning investeeringuportfelli haldamist;
  • paigutavad toetusena laekunud raha ja vara majanduslikult otstarbekalt, arvestades sihtasutuse teisi eesmärke ning Tartu Ülikooli arengu- ja tegevuskava.