Tartu Ülikooli Sihtasutus

Veebilahendused
(43)
Tegime Tartu Ülikooli Sihtasutusle uue digilahenduse www.sihtasutus.ut.ee, mis sisaldab endas kodulehte, stipendiumite taotlemise ja toetuste vahendamise platvormi, pangaliideseid ning taotluste hindamise ja tagasisidestamise keskkonda.

TÜ Sihtasutuse peamine eesmärk on toetada stipendiumite ning preemiate loomise ja toetuste vahendamise teel ülikooliga seotud inimeste teadus- ja haridustegevust ning õppetööd.

Millega Tartu Ülikooli Sihtasutus tegeleb?

  • koguvad annetusi nii kodu- kui ka välismaalt Tartu Ülikoolile ja ülikooliga seotud ettevõttmistele;
  • vahendavad sihtotstarbelisi toetusi ülikooliga seotud projektidele;
  • finantseerivad uurimisprogramme;
  • organiseerivad vabade vahendite ja stipendiumikapitalide investeerimist ning investeeringuportfelli haldamist;
  • paigutavad toetusena laekunud raha ja vara majanduslikult otstarbekalt, arvestades sihtasutuse teisi eesmärke ning Tartu Ülikooli arengu- ja tegevuskava.

Link: www.sihtasutus.ut.ee

Auhinnad ja tunnustused

Triin Vakker
Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhataja
Tartu Ülikooli sihtasutuse kodulehe arendus nõudis mitmete erilahenduste väljatöötamist. Töö käigus tuli ette ka mitmeid pisimuudatusi, millele Neway kiirelt reageeris ning üritas leida võimaluse, et tulemuseks oleks koduleht, mis vastaks täpselt meie vajadustele. Neway on alati valmis kaasa mõtlema ja välja pakkuma võimalikke variante, kuidas meie tööprotsessi lihtsamaks muuta.