Tartu bussiliinivõrk

Tartu bussiliinivõrk
Tartu bussiliinivõrk
  • kategooria:
  • disain
  • keskkond

Tartu uueneva bussiliinivõrgu kommunikatsioonimaterjalid

2019. aasta suvel läheb Tartu linn üle täielikult uuele bussiliinivõrgule. Linnarahva kaasamiseks ja uuendustest teavitamise 1. etapi tarbeks oleme välja töötanud pilkuhaarava ja liikuva visuaalse kommunikatsioonisüsteemi, mille alustalaks on illustratsioonid ja animatsioonid.