Lydia Hotelli teenusedisain, bränding ja koduleht

Lydia Hotelli teenusedisain, bränding ja koduleht
Lydia hotelli teenusedisain, bränding ja koduleht
 • kategooria:
 • bränding
 • digi
 • keskkond
 • teenusedisain

Lydia hotell on Eesti parim* hotell

* Lydia hotell on Eesti kõrgeima reitinguga hotell – 9.6 punktine hinnang Booking.comis, 5.0 TripAdvisoris ja 9.8 Hotels.comis näitavad, et meie töö Lydia hotelli teenuse, toodete, kogemuse ja brändi loomisega on loonud väärtuse, mida hindavad kõrgelt tuhanded hotelli külalised üle maailma. Erakordne näide teenusedisaini, hoolimise, suurepärase kogemuse, meeskonna, juhtimise ja koostöö usaldusest.

Hotell Lydia on 4+ superior tärniga hotell, kus on kokku 70 tuba, erinevaid sauna- ja lõõgastusvõimalusi pakkuv spaa-loungefitness-klubi, restoran Hõlm ja tipptasemel heli-, valgus- ja videolahendustega sündmuskeskus.

 

Meie osa:

 • turu-uuringud
 • brändi strateegia
 • brändi kontseptsioon
 • brändi lugu
 • logo disain
 • graafiline disain
 • brändi visuaalne identiteet (CVI)
 • fotokeel
 • interjööri fotokontseptsioon
 • viidasüsteemi disain
 • digitaalne disain
 • kasutajakogemuse disain (UX)
 • kasutajaliidese disain (UI)
 • arendustööd
 • teenusedisain
 • esmamulje disain
 • klienditeekonna kaardistamine
 • puutepunktide disain
 • töötoad

Neway meeskonna suur väärtus on oskus küsida õigeid küsimusi ja suunata inimesi ise õigetele vastustele. Neway oskab tuua igast ettevõttest välja kõige õigemad, olulisemad elemendid ning luua selle ümber erilise asja.

Kristo Seli

Lydia Hotelli endine juht ja Estiko juhataja

Hotelli interjöör on õnnestunud ja harmooniline kombinatsioon vanast majast ja selle aurast ning uuest modernsest osast.

Lydia ei mängi hea hotelli reeglitega, pigem tehakse siin kõike reeglite järgi – ja see töötab.
Loe lisa mood.ee lehel.

Kuidas me oma tööd teeme?

 • Meie 6-etapiline protsess on välja töötatud enam kui 13 aasta jooksul. See on disainitud suurepäraste brändide ja kogemuste loomiseks.
 • Iga projektiga viime ellu kasvule suunatud muutusi.
 • Meie väga hea talentide kooslus on erinevate tugevuste ja oskustega. Me töötame efektiivselt ja targalt.
 • Me õpime oma kliente tundma. Sukeldume igasse projekti süvitsi, vaatleme toodet, teenust, brändi, sihtgruppi, inimesi ja kultuuri. Alati vaatame ka valdkonnast väljapoole, et otsida uusi võimalusi ja lahendusi.
 • Siseneme igasse projekti eelarvamuste vabalt. Me ei loo eeldusi. Me küsime küsimusi ja otsime vastuseid.
 • Me teeme keerulised väljakutsed lihtsaks olles muutustele avatud. Teeme seda koostöös.
 • Me oleme tulemustele ja edule orienteeritud. Me läheme alati kaugemale, et saavutada tulemusi, mille üle me kõik uhked oleme.