Lydia Hotelli bränding ja teenusedisain

Lydia Hotelli bränding ja teenusedisain
Lydia hotelli bränding ja teenusedisain
 • kategooria:
 • bränding
 • digi
 • keskkond
 • teenusedisain

Lydia hotell on Eesti parim* hotell

* Lydia hotell on Eesti kõrgeima reitinguga hotell – 9.6 punktine hinnang Booking.comis, 5.0 TripAdvisoris ja 9.8 Hotels.comis näitavad, et meie töö Lydia hotelli teenuse, toodete, kogemuse ja brändi loomisega on loonud väärtuse, mida hindavad kõrgelt tuhanded hotelli külalised üle maailma. Erakordne näide teenusedisaini, hoolimise, suurepärase kogemuse, meeskonna, juhtimise ja koostöö usaldusest.

Hotell Lydia on 4+ superior tärniga hotell, kus on kokku 70 tuba, erinevaid sauna- ja lõõgastusvõimalusi pakkuv spaa-loungefitness-klubi, restoran Hõlm ja tipptasemel heli-, valgus- ja videolahendustega sündmuskeskus.

 

Meie osa:

 • bränding ja disain
 • brändi kontseptsioon
 • brändi lugu
 • logo
 • brändi visuaalne identiteet (CVI)
 • fotokeel
 • interjööri fotokontseptsioon
 • suunaviidad
 • digilahendused
 • koduleht
 • kasutajakogemuse ja kasutajaliidese (UX/UI) disain
 • arendustööd
 • teenusedisain
 • esmamulje disain
 • klienditeekonna kaardistamine
 • puutepunktide disain
 • meeskonna koolitused
 • konsultatsioon

Hotelli interjöör on õnnestunud ja harmooniline kombinatsioon vanast majast ja selle aurast ning uuest modernsest osast.

Lydia ei mängi hea hotelli reeglitega, pigem tehakse siin kõike reeglite järgi – ja see töötab.
Loe lisa mood.ee lehel.

Neway meeskonna suur väärtus on oskus küsida õigeid küsimusi ja suunata inimesi ise õigetele vastustele. Neway oskab tuua igast ettevõttest välja kõige õigemad, olulisemad elemendid ning luua selle ümber erilise asja.

Kristo Seli

Lydia Hotelli endine juht ja Estiko juhataja

Kuidas me oma tööd teeme?

 • Meie 6-etapiline protsess on välja kujunenud ligi 13-aasta jooksul. See on disainitud suurepäraste brändide ja kogemuste loomiseks. Iga projektiga viime ellu kasvule suunatud muutusi.
 • Meie väga hea inimeste kooslus on erinevate tugevuste ja oskustega. Me töötame kõvasti ning targasti.
 • Me õpime oma klienti tundma. Vaatleme tema toodet, teenust, brändi, sihtgruppi ja kultuuri, mis neid mõjutab. Alati vaatame ka valdkonnast väljapoole, et leida uusi võimalusi.
 • Siseneme igasse projekti eelarvamuste vabalt. Me tuleme igasse projekti selge mõistusega, sukeldume ettevõttesse ja vaatame seda erinevatest vaatenurkadest. Selle järel liigume koos edasi.
 • Me ei loo eeldusi. Me küsime küsimusi: kellega me räägime? Millest nad hoolivad? Miks sa teed seda, mida teed? Me ei järgi tavasid.
 • Me teeme keerulised väljakutsed lihtsaks olles muutustele avatud. Teeme seda koostöös.
 • Me oleme tulemustele ja edule orienteeritud. Me läheme kaugemale, et saavutada tulemusi, mille üle me kõik uhked oleme.