Eesti Lennundusklastri bränding ja koduleht

Eesti Lennundusklastri bränding ja koduleht
Eesti Lennundusklastri bränding ja koduleht
 • kategooria:
 • auhinnad
 • bränding
 • digi
 • disain

Kuldmuna 2020 HÕBE – Bränding

Strateegiline koostöö Eesti Lennundusklastriga

Neway aitab luua uut majandusharu ja viia Eesti lennundust tugevalt maailmapilti. Meie töö tulemusena valmis lennundusklastrile kuldmuna vääriline bränd ning usaldusväärne ja mugav koduleht.

2019. aastal loodud Eesti Lennundusklaster ühendab lennundusga seotud ettevõtteid, mida ühendab soov teha koostööd lennunduse kui majandusharu arendamisel nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Lennundusklastrisse kuuluvad: Tallinna Lennujaam, Tallinn Airport GH, Nordic Aviation Grupp, Magnetic MRO, Fort Aero, Axinom Eesti, Airest, NA Advisory, Pakker Avio, Skeleton Technologies, Operose Labs, Nordic Aircraft Service, Ospentos International, Threod Systems.

Meie osa:

 • bränding
 • visuaalne identiteet
 • brändi kontseptsioon
 • logo
 • disain
 • graafiline disain
 • ikoonid ja illustratsioonid
 • koduleht
 • kasutajaliidese disain (UI)
 • kasutajakogemuse disain (UX)
 • arendustööd

Kristo Reinsalu

Eesti Lennundusklastri tegevjuht

Kuidas me oma tööd teeme?

 • Meie 6-etapiline protsess on välja kujunenud enam kui 13aasta jooksul. See on disainitud suurepäraste brändide ja kogemuste loomiseks.
 • Iga projektiga viime ellu kasvule suunatud muutusi.
 • Meie väga hea talentide kooslus on erinevate tugevuste ja oskustega. Me töötame efektiivselt ja targalt.
 • Me õpime oma kliente tundma. Sukeldume igasse projekti süvitsi, vaatleme tema toodet, teenust, brändi, sihtgruppi, inimesi ja kultuuri. Alati vaatame ka valdkonnast väljapoole, et leida uusi võimalusi.
 • Siseneme igasse projekti eelarvamuste vabalt. Me ei loo eeldusi. Me küsime küsimusi ja otsime vastuseid.
 • Me teeme keerulised väljakutsed lihtsaks olles muutustele avatud. Teeme seda koostöös.
 • Me oleme tulemustele ja edule orienteeritud. Me läheme alati kaugemale, et saavutada tulemusi, mille üle me kõik uhked oleme.