Eesti Lennundusklaster

Eesti Lennundusklaster
Eesti Lennundusklaster
  • kategooria:
  • bränding
  • digi
  • disain

Strateegiline koostöö Eesti Lennundusklastriga

Neway aitab luua uut majandusharu ja viia Eesti lennundus tugevalt maailmapilti.

2019. aastal loodud Eesti Lennundusklaster ühendab lennunduse väärtusahelaga seotud ettevõtteid, mida ühendab soov teha koostööd lennunduse kui majandusharu arendamisel nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Lennundusklastrisse kuuluvad Tallinna Lennujaam, Tallinn Airport GH, Nordic Aviation Grupp, Magnetic MRO, Fort Aero, Axinom Eesti, Airest, NA Advisory, Pakker Avio, Skeleton Technologies, Operose Labs, Nordic Aircraft Service, Ospentos International, Threod Systems.

Meie osa

  • Bränding / visuaalne identiteet / brändi kontseptsioon / logo
  • Disain / graafiline disain / ikoonid ja illustratsioonid
  • Koduleht / UI ja UX disain / arendustööd

Kodulehekülg ja bränding Eesti Lennundusklastrile

Eesti lennundus vajab sisuga brändi. Visuaalne pool on meie jaoks „must have“, aga veel olulisem on positiivse maine loomine. Valisime Neway agentuuri, sest nad on motiveeritud ja nende huvi lennundusklastri nimel pingutada oli juba eos hea märk.

Tehniliste lahendustega saavad üldjuhul kõik hakkama ja küsimus on ainult hinnas, aga olulisem see, et meie kanal hakkaks reaalselt tööle. Meie uut kodulehte on juba kiidetud õhulisuse pärast. Usume, et väljatöötatud CVI lahendus on tipptasemel. Meie eesmärk on panna oma kodulehekülg tööle nii, et Eesti lennundus oleks tuntud nii kodumaal kui ka piiri taga.

Tahame koos Newayga  astuda ka järgmised strateegilised sammud, mis saavad olema kriitilise tähtsusega Eesti Lennundusklastri brändiloomes.

Kristo Reinsalu

Eesti Lennundusklaster, tegevjuht

Tegime uue brändi ja veebi meie riigi lennundust kõrgustesse viivale Eesti Lennundusklastrile. Lennundusklastri logomärgi motiiv on inspireeritud kompassi noolest. Nooled moodustavad Eesti kaardi. Põhinoole suund idast läände kommunikeerib klastri sihtgruppi, milleks on eelkõige Aasia turg, vaatenurgast. Neile aspektidele toetudes, disainisime neile ka uue ja innovaatilise brändi.

Hanna Laura Metsma

Neway kunstiline juht