Eesti Lennundusklaster

Eesti Lennundusklaster
Eesti Lennundusklastri bränding
 • kategooria:
 • auhinnad
 • bränding
 • digi
 • disain

Kuldmuna 2020 HÕBE – Bränding

Strateegiline koostöö Eesti Lennundusklastriga

Neway aitab luua uut majandusharu ja viia Eesti lennundust tugevalt maailmapilti. Meie töö tulemusena valmis lennundusklastrile kuldmuna vääriline bränd ning usaldusväärne ja mugav koduleht.

2019. aastal loodud Eesti Lennundusklaster ühendab lennundusga seotud ettevõtteid, mida ühendab soov teha koostööd lennunduse kui majandusharu arendamisel nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Lennundusklastrisse kuuluvad: Tallinna Lennujaam, Tallinn Airport GH, Nordic Aviation Grupp, Magnetic MRO, Fort Aero, Axinom Eesti, Airest, NA Advisory, Pakker Avio, Skeleton Technologies, Operose Labs, Nordic Aircraft Service, Ospentos International, Threod Systems.

Meie osa:

 • bränding
 • visuaalne identiteet
 • brändi kontseptsioon
 • logo
 • disain
 • graafiline disain
 • ikoonid ja illustratsioonid
 • koduleht
 • kasutajaliidese disain (UI)
 • kasutajakogemuse disain (UX)
 • arendustööd

Eesti lennundus vajab sisuga brändi. Visuaalne pool on meie jaoks „must have“, aga veel olulisem on positiivse maine loomine. Valisime Neway agentuuri, sest nad on motiveeritud ja nende huvi lennundusklastri nimel pingutada oli juba eos hea märk.

Tehniliste lahendustega saavad üldjuhul kõik hakkama ja küsimus on ainult hinnas, aga olulisem see, et meie kanal hakkaks reaalselt tööle. Meie uut kodulehte on kiidetud õhulisuse pärast. Usume, et väljatöötatud CVI lahendus on tipptasemel. Meie eesmärk on panna oma kodulehekülg tööle nii, et Eesti lennundus oleks tuntud nii kodumaal kui ka piiri taga.

Tahame koos Newayga  astuda ka järgmised strateegilised sammud, mis saavad olema kriitilise tähtsusega Eesti Lennundusklastri brändiloomes.

Kristo Reinsalu

Eesti Lennundusklastri tegevjuht

Kuidas me oma tööd teeme?

 • Meie 6-etapiline protsess on välja kujunenud ligi 13-aasta jooksul. See on disainitud suurepäraste brändide ja kogemuste loomiseks. Iga projektiga viime ellu kasvule suunatud muutusi.
 • Meie väga hea inimeste kooslus on erinevate tugevuste ja oskustega. Me töötame kõvasti ning targasti.
 • Me õpime oma klienti tundma. Vaatleme tema toodet, teenust, brändi, sihtgruppi ja kultuuri, mis neid mõjutab. Alati vaatame ka valdkonnast väljapoole, et leida uusi võimalusi.
 • Siseneme igasse projekti eelarvamuste vabalt. Me tuleme igasse projekti selge mõistusega, sukeldume ettevõttesse ja vaatame seda erinevatest vaatenurkadest. Selle järel liigume koos edasi.
 • Me ei loo eeldusi. Me küsime küsimusi: kellega me räägime? Millest nad hoolivad? Miks sa teed seda, mida teed? Me ei järgi tavasid.
 • Me teeme keerulised väljakutsed lihtsaks olles muutustele avatud. Teeme seda koostöös.
 • Me oleme tulemustele ja edule orienteeritud. Me läheme kaugemale, et saavutada tulemusi, mille üle me kõik uhked oleme.

Tegime uue brändi ja veebi meie riigi lennundust kõrgustesse viivale Eesti Lennundusklastrile. Lennundusklastri logomärgi motiiv on inspireeritud kompassi noolest. Nooled moodustavad Eesti kaardi. Põhinoole suund idast läände kommunikeerib klastri sihtgruppi, milleks on eelkõige Aasia turg, vaatenurgast. Neile aspektidele toetudes, disainisime neile ka uue ning innovatiivse brändi.

Hanna Laura Metsma

Neway kunstiline juht