Teenusedisain annab põhjuse.

Teenusedisain töötab seal, kus kohtuvad äri ja inimene. Eesmärk on luua selgeid, loogilisi ning arusaadavaid tooteid ja teenuseid, mille igas puutepunktis on meeldiv kliendikogemus.

Näide. Kujutame, et välimuselt kaks identset kohvikut asuvad kõrvuti, nad teevad sama palju reklaami ja seda samades kanalites, nad kasutavad sama kohviuba ja müüvad sama hinnaga kohvi, nende töötajad riietuvad samamoodi ja nad on sama kaua avatud. Võime justkui eeldada, et mõlema kohviku külastajad saavad samasuguse kogemuse? Siiski juhtub nii, et ühe kohviku klient on rahulolev ja tema kogemus on positiivne, teise kohviku oma mitte. Miks? Vastus peitubki teenusedisainis ja kliendikogemuses.Klienditeekond ja puutepunktid

Klienditeekond on tegevuste jada, mille klient läbib alates hetkest, mil tal tekib soov ja hetkeni, mil ta lõpetab kogu tarbimisprotsessi. 

Klienditeekonna läbitöötamine ehk teenusedisain loob juba selgeid lahendusi, protsesse, tooteid ja teenuseid, mis aitavad äri parandada ja arendada. Need on loogilised, arusaadavad ja ei tohi vajada keerulisi selgitusi.


Strateegia on väärtuse loomine.

Strateegia eesmärk on määratleda fookus - kui strateegia ei välista midagi või kedagi, siis ei ole see strateegia, vaid unistus. Üks bränd ei saa olla mõeldud kõigile.

Brändid ja ettevõtted peavad pidevalt arenema, et jääda ellu kiirelt muutuvas maailmas. Strateegia ei kirjelda vaid seda, kuidas eristuda - see annab võime kohaneda.

Strateegia on iga töö esimene etapp. Eesmärk on mõista ja lahti mõtestada teenuse/toote sisu ja potentsiaal, töötada välja kontseptsioon ja ärimudel, valida sobivaimad tehnoloogiad, lähenemised ja meeskond, et tagada jätkusuutlikkus ja kasutajasõbralikkus.

Kasutame oma töös strateegilise juhtimise tööriistana teenusedisaini ja disainimõtlemist. Aitame arenda ja luua inspireerivaid töökeskkondi, töökultuure, traditsioone ja tavasid, mis lähtuvad inimestest ja toetuvad tugevalt väärtustele. Töötame eesmärkidega, mis on avatud uuendustele ja innovatsioonile.

Teenusedisain. Strateegia. Neway.