Mis on brändistrateegia?

Peaaegu igas aspektis elus läbilöömiseks vajame strateegiat ja brändi loomisel pole see erinev.

Peaaegu igas aspektis elus läbilöömiseks vajame läbimõeldud tegevusplaani ehk strateegiat ja brändi loomine pole sellest erinev.

Enne brändi loomist on äärmiselt oluline määratleda ära selle olemus ning korrastada oma mõtted ja ideed. Selleks sobib igasugune struktureeritud metoodika, näiteks disainmõtlemine (design thinking). Protsessi austamine ja jälgimine on ülimate tulemuste saavutamiseks ülioluline. Brändistrateegia on põhjaliku mõtlemise üksikasjalik dokumentatsioon, mis loob brändile hinge ja vundamendi.

Selle protsessi käigus määratakse kindlaks brändi olulised aspektid. Need võivad hõlmata brändi tonaalsust, peamiseid sihtgruppe, väärtuspakkumist, sõnumeid ja positsioneerimist ning teisi ärijuhtimise punkte, mis võivad vajada lahendamist. Neid teemasid arutame oma klientidega tihedalt, võttes arvesse brändi enda konteksti ja vajadusi. Iga bränd on mitmes mõttes ainulaadne ning kui on selge, mis muudab teie kaubamärgi eriliseks ja kellele see on mõeldud, aitab see kinnistada brändi DNA-sse identiteedi, millel on personaalne hing.

Tavaliselt lõpptarbija ei taju seda taustategevust, mis on silmapaistvate brändide loomiseks ülioluline. Brändi eesmärkide väljatoomine protsessi algusest peale võib olla edu lähtepunkt ja neid silmas pidades suunatakse bränd täpselt sinna, kuhu ta peab minema. Ja lisaks silmapaistvale kohale jõudmisele saavutatakse ka seatud eesmärgid. Teiselt poolt aitab brändistrateegia selgitada konkurentsi maastikku, turupositsiooni ja klientide ootusi, pakkudes täpset ülevaadet toote või teenuse konkurentsiolukorrast.

Brändistrateegia on brändi alustala ja kindel selgroog, mis annab brändile järjepidevuse, selguse ja sellest tulenevalt tugeva visuaalse identiteedi. Pehmemas lähenemises viitab brändistrateegia brändi hinge või olemuse loomisele ja bränd pole muud kui selle peegeldus. Pärast selget brändistrateegiat langevad kõik disainielemendid omale õigele kohale.

Bränd, millel puudub strateegia, ei ole bränd.

Mis on brändistrateegia?
Mis on brändistrateegia?